Δελτίο #17, Μάρτης 2017
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Τον Νοέμβριο του 2016 το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ανακοίνωσαν το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε Συνδυασμό με Τρίμηνη Κατάρτιση». Η ΑνΑΔ είναι ο φορέας υλοποίησης του επιμέρους προγράμματος του
Διαβάστε περισσότερα
Σημαντικές νέες ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για το Ά Εξάμηνο του 2017
Σημαντικές νέες ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για το Ά Εξάμηνο του 2017
Τον Δεκέμβριο 2016 η ΑνΑΔ έχει εγκρίνει τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2017. Τα προγράμματα καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και στοχεύουν, από τη μια, στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου
Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Κατά το Β΄ εξάμηνο του 2016, στο πλαίσιο του πιο πάνω έργου, συνεχίστηκε η διαδικασία ένταξης, εξέτασης και πιστοποίησης υποψηφίων για τα Επαγγελματικά προσόντα της Τουριστικής Βιομηχανίας, του τομέα του Χονδρικού/Λιανικού Εμπορίου, της Οικοδομικής Βιομηχανίας και του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης. Την περίοδο αυτή εξετάστηκαν συνολικά 547 ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τα πεπραγμένα της ΑνΑΔ για το 2015

Την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τα πεπραγμένα της ΑνΑΔ για το 2015, στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου. Σε χαιρετισμό που απηύθυνε η Υπουργός, τόνισε ότι η συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων δύο Σχεδίων της ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί από το 2010 το Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης (ΟΣΑ) των Επιδράσεων της στην κυπριακή οικονομία. Στο πλαίσιο του ΟΣΑ εντάσσεται και η μελέτη, η οποία αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Αναγκών σε Γαλάζιες Δεξιότητες στην Κυπριακή Οικονομία 2016-2026

Οι τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία, ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός νησιώτικου κράτους όπως η Κύπρος. Η σημασία της θάλασσας για την Κύπρο ως πηγή ανάπτυξης και προόδου υπήρξε ανέκαθεν πολύ μεγάλη με την ανάπτυξη τομέων όπως ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, η εμπορική ναυτιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά  

Εκδηλώσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2016

Διαβάστε περισσότερα

WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2020