Δελτίο #18, Σεπτέμβριος 2017
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΑνΑΔ
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΑνΑΔ
Τον Ιούνιο 2017 η ΑνΑΔ έχει εγκρίνει τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2017. Τα προγράμματα καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και στοχεύουν, από τη μια, στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου
Διαβάστε περισσότερα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) υλοποιούν μέσα στο 2017 τα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων
Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2016

Η έκθεση, η οποία είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, παρέχει βασικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο. Τοποθετεί το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο μέσα στο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό πλαίσιο. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος σειράς ...

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου – Εκπαίδευση και Καριέρα 2017

Με στόχο την προβολή των δραστηριοτήτων της και την ενημέρωση των νέων, ιδιαίτερα των μαθητών, η ΑνΑΔ συμμετείχε, με δικό της περίπτερο, στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου – Εκπαίδευση και Καριέρα 2017. Η Έκθεση συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Ομοσπονδία Εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός και αναθεώρηση Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ)

Μέσω της λειτουργίας του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) εξετάζεται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία, στη βάση ενός Προτύπου Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/ και σε συνθήκες προσομοίωσης. Παράλληλα, ένα ΠΕΠ ορίζει το πλαίσιο για κατάρτιση και ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Απονομή Πιστοποιητικών Επαγγελματικών Προσόντων

Στις 14 Ιουλίου 2017, απονεμήθηκαν σε ειδική τελετή Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων στα «Ξυλουργικά», επίπεδο 4, σε 17 άτομα. Συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά απασχολούνται στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στο εξεταστικό κέντρο TTR CENTRE Ltd που εδρεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά  

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο 39ο Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο και στην 25η Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών του ΠΑΣΥΞΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή ΑνΑΔ στην εκδήλωση «Σταδιοδρομία 2017 - Σπουδές, Καριέρα, Επιχειρηματικότητα» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στην εκδήλωση «1ο Φεστιβάλ Γνώσης – Έκθεση Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας 2017» του Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο της ΑνΑΔ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2020