Δελτίο #19, Μάρτης 2018
Σημαντικές νέες ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 36.300 εργοδοτουμένους και ανέργους, με δαπάνη €10,3 εκ. μέσα στο A΄ Εξάμηνο του 2018
Σημαντικές νέες ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 36.300 εργοδοτουμένους και ανέργους, με δαπάνη €10,3 εκ. μέσα στο A΄ Εξάμηνο του 2018
Τον Δεκέμβριο 2017 η ΑνΑΔ ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2018. Τα προγράμματα καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και στοχεύουν από τη μια στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου
Διαβάστε περισσότερα
Παράταση και Βελτίωση Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
Παράταση και Βελτίωση Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
Η ΑνΑΔ έχει προβεί σε παράταση λειτουργίας και βελτίωση του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Το Σχέδιο αξιοποιείται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει ως σκοπό την στήριξη των μακροχρόνια ανέργων και την ομαλή ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση, με
Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Μέσω της λειτουργίας του ΣΕΠ εξετάζεται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία στη βάση ενός Προτύπου Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Αξιολόγησης των Επιδράσεων Σχεδίων της ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί από το 2010 ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεων της στην κυπριακή οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν οι πιο κάτω μελέτες.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Συμμετοχής σε Δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2010-2016

Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση των συμμετοχών των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες της ΑνΑΔ κατά την περίοδο 2010-2016. Η ανάλυση καλύπτει τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις δραστηριότητες της ΑνΑΔ και των δικαιούχων επιχειρήσεων που κατέβαλαν τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο αναφοράς, το ύψος των

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 2017-2027

Η ΑνΑΔ ολοκλήρωσε τη διενέργεια προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης σε 52 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε 309 επαγγέλματα που καλύπτουν το σύνολο της κυπριακής οικονομίας για την περίοδο 2017-2027. Η πρόβλεψη επιτυγχάνεται μέσα από την εκτίμηση της συνολικής απασχόλησης και την πρόβλεψη της κατανομής των απασχολουμένων σε τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά  

Συνάντηση εκπροσώπων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με την Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση της ΑνΑΔ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου στα γραφεία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Διάσκεψη Τύπου ΑνΑΔ για παρουσίαση της μελέτης «Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2016)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2020