Δελτίο #20, Σεπτέμβριος 2018
Σημαντικές νέες ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 40.600 εργαζόμενους και ανέργους, με δαπάνη €11,3 εκ. μέσα στο B΄ Εξάμηνο του 2018
Σημαντικές νέες ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 40.600 εργαζόμενους και ανέργους, με δαπάνη €11,3 εκ. μέσα στο B΄ Εξάμηνο του 2018
Τον Ιούνιο 2018 η ΑνΑΔ ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2018. Τα προγράμματα καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και στοχεύουν από τη μια στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση Σχεδίου Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης - Συνήθη για συμμετοχή στα προγράμματα όλων των εγγεγραμμένων ανέργων
Τροποποίηση Σχεδίου Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης - Συνήθη για συμμετοχή στα προγράμματα όλων των εγγεγραμμένων ανέργων
Στο πλαίσιο της στρατηγικής επιδίωξης για απολογισμό, λογοδοσία και διαφάνεια, η ΑνΑΔ εκπόνησε τη μελέτη «Αξιολόγηση των Επιδράσεων από τη Συμμετοχή Ανέργων στα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη (2015-2016)». Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι το Σχέδιο έχει συμβάλει στην ένταξη των ανέργων στην απασχόληση με τον
Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κατάρτισης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) στον τομέα των Λιανικών Πωλήσεων

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Κατάρτισης Δικαιούχων ΕΕΕ, το οποίο υλοποιείται από την ΑνΑΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση 7 προγραμμάτων κατάρτισης στην επαρχία Λευκωσίας με συμμετοχή 130 περίπου άνεργων δικαιούχων ΕΕΕ στον τομέα των Λιανικών Πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Μέσω της λειτουργίας του ΣΕΠ αξιολογείται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία με βάση ένα Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης. Η αξιολόγηση γίνεται σε εγκεκριμένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) από διμελείς ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Αναγκών σε Πράσινες Δεξιότητες στην Κυπριακή Οικονομία 2017-2027

Η μετάβαση σε ένα αειφόρο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους και βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία αποτελεί μια από τις κύριες στρατηγικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑνΑΔ αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα και το εύρος των αλλαγών που θα επιφέρει στην κυπριακή αγορά εργασίας η μετάβαση στην πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων από τη Συμμετοχή Ανέργων στα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη (2015-2016)

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με στόχο την αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης που εφαρμόζει, σχεδίασε και λειτουργεί από το 2010 ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδράσεων της στην κυπριακή οικονομία. Στο σύστημα αυτό εντάσσεται και η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία αφορά στην αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά  

Δείκτες Συμμετοχής σε Δραστηριότητες της ΑνΑΔ 2011-2017

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και καθοδήγηση ατόμων σε πολιτικές αναβάθμισης των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στην Έκθεση Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας 2018 του Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο της ΑνΑΔ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή στον Κατάλογο Παραληπτών για τις Μελέτες της ΑνΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2020