Δελτίο #8, Μάης 2015
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 3 Απριλίου 2015, ανακοίνωσε νέα προκήρυξη του πιο πάνω Σχεδίου κατά το 2015, στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση της ανεργίας. Η προκήρυξη του 2015 στοχεύει στην τοποθέτηση 2.000 ανέργων, με προϋπολογισμό €8 εκατομμυρίων.
Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 3 Απριλίου 2015, ανακοίνωσε νέα προκήρυξη του πιο πάνω Σχεδίου κατά το 2015, στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση της ανεργίας. Η προκήρυξη του 2015 στοχεύει στην τοποθέτηση 1.000 ανέργων, με προϋπολογισμό €4 εκατομμυρίων.
Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 2014-2024

Η ΑνΑΔ ολοκλήρωσε τη διενέργεια προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης σε 52 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε 309 επαγγέλματα που καλύπτουν το σύνολο της κυπριακής οικονομίας για την περίοδο 2014-2024. Βασικός σκοπός της μελέτης, είναι η ουσιαστική συμβολή στον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (De Minimis)

Το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις/οργανισμούς έτσι ώστε να προσφέρουν θέσεις απασχόλησης, πρακτική κατάρτιση και εργασιακή πείρα σε νέους άνεργους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση και την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς (2013)

Το Σχέδιο Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο 2013 από την ΑνΑΔ, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση και την ανεργία στην ...

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά  

Επίσκεψη του Ύπατου Αρμοστή της Δημοκρατίας της Ινδίας στην ΑνΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στην Διεθνή Έκθεση Κύπρου – Εκπαίδευση και Καριέρα 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο 37ο Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο και στην 23η Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών του ΠΑΣΥΞΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στην 14η Ετήσια Έκθεση Καριέρας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2020