Δελτίο #12, Οκτώβριος 2015
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Κατά το 2015 έγινε νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων τόσο από άνεργους νέους πτυχιούχους όσο από επιχειρήσεις/οργανισμούς για συμμετοχή στο Σχέδιο. Στις 25 Μαΐου 2015 άρχισε η υποβολή των αιτήσεων από ενδιαφερομένους ανέργους και επιχειρήσεις/οργανισμούς και συνεχίστηκε μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015.
Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Κατά το 2015 έγινε νέα προκήρυξη του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς.
Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ΑνΑΔ

Οι Στόχοι της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για το 2020, προσδιορίζονται από την αποστολή της και από τις στρατηγικές επιδιώξεις της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της διασφάλισης ποιότητας και ...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ατόμων για απόκτηση Επαγγελματικών Προσόντων

Συνεχίζεται και το 2015 η διαδικασία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ατόμων για απόκτηση Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠ). Συγκεκριμένα: Συνεχίζεται η διαδικασία ένταξης, εξέτασης και πιστοποίησης υποψηφίων για τα ΕΠ της Τουριστικής Βιομηχανίας, της Οικοδομικής Βιομηχανίας, του τομέα του Χονδρικού/Λιανικού Εμπορίου και του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου ReferNet

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), διοργάνωσε περιφερειακή συνάντηση του Ευρωπαϊκού δικτύου ReferNet, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop). Η ΑνΑΔ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο ReferNet ως ο Εθνικός Συντονιστής για το ReferNet Κύπρου (www.refernet.org.cy).

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στις ημερίδες προώθησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Ε. για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE)

Η ΑνΑΔ συμμετείχε στις ημερίδες που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα «Νέες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ενηλίκων, η πλατφόρμα EPALE», που έγιναν στη Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, στις 12/6/2015, 16/6/2015 και 19/6/2015, αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά  

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της ΑνΑΔ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο χρηματικό βραβείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) σε φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Διορισμός Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιώργος Παναγίδης νέος Γενικός Διευθυντής στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2020