http://www.hrda.org.cy

Στρατηγικό Πλαίσιο ΑνΑΔ 2017-2019

Print

Το Στρατηγικό Πλαίσιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για την περίοδο 2017 - 2019 προσδιορίζεται από την αποστολή της και από τις στρατηγικές επιδιώξεις της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.  Οι Στόχοι για την περίοδο 2017-2019, οι οποίοι καταλήγουν σε κατηγορίες δράσεων και δραστηριότητες, είναι οι ακόλουθοι:

 

  • Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση.
  • Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων.
  • Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
  • Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης.
  • Αποτελεσματική Διακυβέρνηση.

 

Μέσα από τον στόχο για Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση, δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις κατάρτισης για στήριξη της απασχόλησης και για αντιμετώπιση των ψηλών ποσοστών ανεργίας, με έμφαση στη στελέχωση επιχειρήσεων και κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, στην τοποθέτηση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας και στην κατάρτιση για βελτίωση της απασχολησιμότητας.

 

Στον στόχο της Προώθησης της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων, δίνεται έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολουμένων για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Ο στόχος για Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας θέτει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων και του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης.

 

Η προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης σε καίριας σημασίας θέματα για την κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, θα επιτευχθεί με τις προβλέψεις της απασχόλησης και της προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού στην Κυπριακή οικονομία, τις εκτιμήσεις των αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης, την παρακολούθηση των τάσεων στην αγορά εργασίας, καθώς και την αξιολόγηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στην κυπριακή οικονομία.

 

Ο στόχος για Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, αφορά την Ενίσχυση των Συστημάτων και Μηχανισμών Διακυβέρνησης της ΑνΑΔ και των Εταίρων της, με βασικές επιδιώξεις τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μέσα από την αποτελεσματική υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Στόχοι ΑνΑΔ
Στρατηγικό Πλαίσιο ΑνΑΔ 2017-2019
Θεματολόγια

Νέα & Ανακοινώσεις


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@hrdauth.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2018

Developed By: Dynamic Works | Powered By: EasyConsole CMS