https://www.anad.org.cy

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Print

Σκοπός

Συμμετοχή συνδικαλιστικών στελεχών σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης (ΚΣΚ) τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

 

Βασικές Πρόνοιες

  • Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι όλα τα Σωματεία, Συντεχνίες, Οργανώσεις όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΣΟΕ) με εξαίρεση τα ΚΣΚ που εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης για ΣΟΕ των κυβερνητικών υπαλλήλων, καθώς και των αυτοτελώς εργαζομένων.
  • Η συμμετοχή στα προγράμματα εξασφαλίζεται μετά από συνεννόηση των πιο πάνω Σωμάτων των ΣΟΕ με τα ΚΣΚ.
  • Μετά από επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος υποβάλλεται αίτηση για επιχορήγηση, από το ΚΣΚ.

 

Οικονομική Κάλυψη

Καταβάλλεται επιχορήγηση στο ΚΣΚ έναντι των δαπανών που έχει επωμιστεί για την οργάνωση και εφαρμογή του προγράμματος. Το ύψος της επιχορήγησης υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων που παρακολούθησαν με επιτυχία το πρόγραμμα (που οργανώνεται μέσα στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου), το ωριαίο ποσό επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα και την διάρκειά του.

 

Συνεργασία

Για κάθε ΚΣΚ το οποίο συνεργάζεται με την ΑνΑΔ για εφαρμογή Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών, υπάρχει αρμόδιος Λειτουργός στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης για παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων για υποβολή αίτησης για εξέταση και έγκρισης επιχορήγησης συγκεκριμένου προγράμματος, έχει ετοιμασθεί ο Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τις πρόνοιες λειτουργίας των Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών.

 

 

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

Το Κέντρο Συνδικαλιστικής Κατάρτισης (ΚΣΚ), μετά την έγκριση των προδιαγραφών του (Στάδιο 1), θα πρέπει να τοποθετεί στα ενημερωτικά/διαφημιστικά έντυπα που εκδίδει ή και σε ανακοινώσεις/διαφημίσεις για εύρεση υποψηφίων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή στο Διαδίκτυο, το κατάλληλο λογότυπο της ΑνΑΔ μαζί με συγκεκριμένο συνοδευτικό λεκτικό αναλόγως της γλώσσας η οποία χρησιμοποιείται (ελληνικά, αγγλικά), του αριθμού των προδιαγραφών (ενικός ή πληθυντικός) και αν το μέσο προβολής είναι έγχρωμο ή μαυρόασπρο. Επίσης σε περίπτωση που το μέσο προβολής περιλαμβάνει και προδιαγραφές προγραμμάτων που δεν επιχορηγεί η ΑνΑΔ θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη «έκδοση» λογότυπου και λεκτικού με αστεράκι.

Το ΚΣΚ, μετά την έγκριση των εφαρμογών προγραμμάτων του (Στάδιο 2), θα πρέπει να ακολουθεί την ίδια διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω αλλά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογότυπο της ΑνΑΔ μαζί με συγκεκριμένο συνοδευτικό λεκτικό που αφορά το δεύτερο Στάδιο.

Το λογότυπο της ΑνΑΔ και το εν λόγω συνοδευτικό λεκτικό πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω μέρος, στην 1η σελίδα (μέγεθος 1/10 του συνολικού ύψους της πρώτης σελίδας/εξωφύλλου) των ενημερωτικών/διαφημιστικών εντύπων, καθώς και των ανακοινώσεων/διαφημίσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή στο Διαδίκτυο.

Οι διάφορες «εκδόσεις» με το λογότυπο της ΑνΑΔ και το συνοδευτικό λεκτικό για χρήση φαίνονται πιο κάτω.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
(Ισχύουν για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από 1η Ιανουαρίου 2015)

Ειδικό Σχέδιο Κατάρτισης Εργοδοτουμένων σε Ορισμένους Οικονομικούς Τομείς που Έχουν Επηρεαστεί από την Πανδημία
Αξιοποίηση Μεθόδων Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης
Πρωτοβουλία της ΑνΑΔ για Στήριξη του Τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων
Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A΄ Εξαμήνου 2021
Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Σχετικές Πληροφορίες

Τηλέφωνο:

22390300

Τηλεομοιότυπο:

22428332

Νέα & Ανακοινώσεις


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2021


x

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας. Επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο "Αποδοχή και κλείσιμο", παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, εκτός από αυτά που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε την Πολιτική Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής ή αποκλεισμού τους. .

Αποδοχή και κλείσιμο Διαβάστε περισσότερα