https://www.anad.org.cy

Δημόσια Διαβούλευση για Ανάπτυξη Νέων Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων στο Πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Print

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (2014-2020)» έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα νέα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ).

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων», το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ, προγραμματίζεται η ανάπτυξη 80 νέων ΠΕΠ και η αναθεώρηση των 72 υφισταμένων.

Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης είναι ο καθορισμός των επαγγελμάτων για τα οποία θα αναπτυχθούν τα 80 νέα ΠΕΠ με βάση τις προτεραιότητες της οικονομίας. Είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ΠΕΠ σε διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων τα οποία καθορίζονται με βάση τους περιγραφικούς δείκτες του ΣΕΠ.

Η ΑνΑΔ προσκαλεί τις υπηρεσίες, τους φορείς, τους συνδέσμους και τις οργανώσεις όπως διατυπώσουν γραπτώς τις απόψεις και εισηγήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 13/4/2017 μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22428522 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: e.tofidou@hrdauth.org.cy

Όταν ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των 80 νέων ΠΕΠ, θα ανατεθεί η συγγραφή σε Αναδόχους και θα συγκληθούν Τεχνικές Επιτροπές.  Στο πλαίσιο των τεχνικών επιτροπών αρχικά θα γίνει ο καθορισμός του περιεχομένου των ΠΕΠ και των τομέων εργασίας που θα περιληφθούν ενώ στη συνέχεια θα γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των παραδοτέων του Αναδόχου.  Τα τελικά έγγραφα των ΠΕΠ θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑΔ.

Στη συνέχεια επισυνάπτεται ενδεικτικός κατάλογος πιθανών νέων ΠΕΠ. Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι οριστικός ή εξαντλητικός και παρουσιάζεται για σκοπούς υποβοήθησης της δημόσιας διαβούλευσης.  Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται και τα 72 υφιστάμενα ΠΕΠ, τα οποία θα τύχουν αναθεώρησης, αφενός όσον αφορά το περιεχόμενο, προκειμένου να ενσωματωθούν οι πιθανές εξελίξεις στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων και αφετέρου όσον αφορά την ονομασία τους ώστε να συνάδουν με τη νέα ταξινόμηση των επαγγελμάτων.

Τα νέα ΠΕΠ θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένους περιγραφικούς δείκτες στις δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες ώστε να ενταχθούν στις κατάλληλες βαθμίδες του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του οποίου το ΣΕΠ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΠΕΠ)

Α/Α

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΠ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΠ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

1

Διεύθυνση /εποπτεία έργου (διεύθυνση έργου)

Διευθυντής επιχειρήσεων κατασκευών

 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

 

2

 

Σχεδιαστής προϊόντων και ενδυμάτων 

3

 

Γραφίστας

4

Εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης

Εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης

5

 

Ειδικός εκπαιδευτικών μεθόδων

6

 

Αξιολογητής διδασκαλίας και μάθησης

7

 

Σύμβουλος χρηματοοικονομικών και επενδύσεων

8

 

Αναλυτής διοίκησης και οργάνωσης

9

 

Σύμβουλος εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού

10

 

Σχεδιαστής διαδικτύου και πολυμέσων

11

 

Δικανικός εμπειρογνώμονας

12

 

Εμψυχωτής νεολαίας

13

 

Μουσικός

14

 

Παραγωγός ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

15

 

Παρουσιαστής εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

 

16

 

Τεχνικός βοηθός δομικών έργων

17

 

Τεχνικός βοηθός ηλεκτρολόγων

18

 

Τεχνικός βοηθός μηχανολόγων μηχανικών

19

Διεύθυνση/ εποπτεία έργου (εποπτεία)

Επόπτης και επιστάτης οικοδομών

20

 

Τεχνικός ελέγχου διεργασιών

21

 

Αντιπρόσωπος ασφαλειών

22

Λειτουργίες αγορών

Αγοραστής εμπορευμάτων και πρώτων υλών

23

 

Κτηματομεσίτης

24

 

Φωτογράφος

25

 

Διακοσμητής και σχεδιαστής εσωτερικών χώρων περιλαμβανομένων καταστημάτων

26

Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηστών

Τεχνικός υποστήριξης χρηστών  τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

27

Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνικός δικτύων και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

28

 

Τεχνικός εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης

 

ΓΡΑΦΕΙΣ

 

29

 

Ιδιαιτέρα γραμματέας

30

Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Χειριστής ηλεκτρονικών υπολογιστών

31

 

Πράκτορας γραφείου στοιχημάτων και κρουπιέρης 

32

Λειτουργίες τουριστικού γραφείου

Σύμβουλος ταξιδιών και γραφέας ταξιδιωτικού γραφείου

33

 

Χειριστής τηλεφωνικού κέντρου

34

Υποδοχή

Υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου

35

 

Απογραφέας έρευνας αγοράς

36

 

Γραφέας λογιστηρίου

37

Λειτουργίες αποθήκης

Αποθηκάριος και γραφέας μεταφορών και παραγωγής

38

 

Γραφέας αρχείου

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

 

39

 

Λειτουργός εξυπηρέτησης αεροδρομίου

40

Προετοιμασία και μαγείρεμα τροφίμων

Μάγειρας

41

Παράθεση φαγητών και ποτών

Τραπεζοκόμος

42

Παρασκευή και παράθεση ποτών

Μπάρμαν

43

 

Μπαρίστας

44

Κομμωτική τέχνη

Κομμωτής

45

 

Αισθητικός

46

Οροφοκομία

Οροφοκόμος

47

 

Συνοδός οδοιπόρων και ορειβατών

48

Λειτουργίες λιανικών πωλήσεων

Πωλητής Λιανικών Πωλήσεων

49

Λειτουργίες χονδρικών πωλήσεων

Πωλητής Χονδρικών Πωλήσεων

50

 

Ταμίας καταστημάτων

51

 

Φροντιστής ηλικιωμένων ή αναπήρων

52

 

Φύλακας/ θυρωρός

53

 

Ναυαγοσώστης

 

ΓΕΩΡΓΟΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ

 

54

 

Γεωργός

55

 

Κτηνοτρόφος

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

56

Οικοδομικά

Οικοδόμος

57

Επεξεργασία και τοποθέτηση χάλυβα Οπλισμού σκυροδέματος

Τεχνίτης σκυροδέματος και σιδεράς

 

58

Κατασκευή καλουπιών

Τεχνίτης  καλουπιών

59

Ξυλουργικά

Ξυλουργός

60

Ξηρά δόμηση

Τεχνίτης  ξηράς δόμησης

61

 

Τεχνίτης τοποθέτησης κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας

62

 

Τεχνίτης ικριωμάτων

63

Υπερυψωμένα δάπεδα

Τεχνίτης υπερυψωμένων δαπέδων

64

Συστήματα υγρομονώσεων

Τεχνίτης υγρομονώσεων

65

 

Τεχνίτης εξωτερικής /συμβατικής θερμομόνωσης και θερμοσουβά

66

Τοποθέτηση υαλοπινάκων

Τεχνίτης τοποθέτησης υαλοπινάκων

67

 

Τεχνίτης εγκατάστασης αντλιών θερμότητας και γεωθερμικών μικρού βάθους 

68

Υδραυλικά

Υδραυλικός και εγκαταστάτης σωληνώσεων

69

Συστήματα κεντρικών θερμάνσεων

Τεχνίτης συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων

70

 

Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης ηλιοθερμικών συστημάτων για θέρμανση χώρου, κλιματισμό και ζεστό νερό χρήσης

71

 

Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων μηχανικού εξαερισμού

72

 

Τεχνίτης ραδιατέρ

73

Κλιματισμός οχημάτων

Μηχανικός κλιματιστικών οχημάτων

74

Συστήματα ψύξης και κλιματισμού

Μηχανικός Κλιματιστικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

75

Χρωματισμοί– διακοσμητικά επιχρίσματα

Ελαιοχρωματιστής /βαφέας 

76

Βαφή οχημάτων

Ελαιοχρωματιστής αυτοκινήτων και μετάλλων

77

Συγκόλληση

Συγκολλητής και κόπτης μετάλλων

78

Επισκευή αμαξωμάτων οχημάτων

Τεχνίτης αμαξωμάτων οχημάτων

79

 

Ελασματουργός

80

 

Τεχνίτης εγκατάστασης /συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων

81

 

Τεχνίτης εγκατάστασης /συντήρησης ανεμογεννητριών

82

Εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων

Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων

83

Μεταλλικές κατασκευές

Σιδηρουργός

84

 

Τεχνίτης εγκατάστασης /συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής βιοκαυσίμων

85

 

Τεχνίτης εγκατάστασης αντιρρυπαντικών συστημάτων

86

Μηχανική οχημάτων

Μηχανικός και επισκευαστής οχημάτων

87

Μηχανική μοτοποδηλάτων/ μοτοσικλετών

Μηχανικός μοτοποδηλάτων/ μοτοσικλετών

88

Ευθυγράμμιση συστήματος διεύθυνσης οχημάτων

Μηχανικός ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης οχημάτων

89

 

Μηχανικός υγραεριοκίνησης οχημάτων

90

 

Μηχανικός υβριδικών οχημάτων

91

 

Μηχανικός αντλιών πετρελαίου

92

 

Μηχανικός συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων

93

 

Κοσμηματοποιός, χρυσοχόος, αργυροχόος και τεχνίτης πολυτίμων λίθων

94

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων

95

Ηλεκτρολογία οχημάτων

Ηλεκτρολόγος οχημάτων

96

 

Τεχνίτης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων

97

 

Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης αυτοματισμών και ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου κεντρικών θερμάνσεων και συσκευών ψύξης και κλιματισμού

98

Εγκατάσταση και συντήρηση οργάνων οχημάτων

Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης οργάνων οχημάτων

99

Συστήματα ελέγχου αυτομάτων λειτουργιών οχημάτων

Τεχνίτης συστημάτων ελέγχου αυτομάτων λειτουργιών οχημάτων

100

 

Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης οικιακών ηλεκτροσυσκευών και ηλεκτρονικών συσκευών

101

Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηστών

Τεχνίτης εγκατάστασης και επισκευής εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών

102

Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνίτης  δικτύων πληροφορίας και επικοινωνιών

103

 

Κρεοπώλης

104

Αρτοποιία

Αρτοποιός

105

Ζαχαροπλαστική

Ζαχαροπλάστης

106

 

Παρασκευαστής γαλακτοκομικών προϊόντων

107

Επιπλοποιία

Επιπλοποιός

108

 

Ρυθμιστής και χειριστής μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου

109

 

Κατασκευαστής και κόπτης υφασμάτων και δέρματος

110

 

Ταπετσάρης

111

 

Υποδηματοποιός

 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

 

112

 

Τεχνίτης παραγωγής και διανομής ενέργειας/ φυσικού αερίου

113

 

Χειριστής μηχανημάτων και κατεργασίας και φινιρίσματος μετάλλων

114

Τοποθέτηση/ επιδιόρθωση ελαστικών οχημάτων

Τεχνίτης τοποθέτησης /επιδιόρθωσης  ελαστικών οχημάτων

115

 

Χειριστής μηχανών παραγωγής βιοκαυσίμων

116

 

Χειριστής μονάδων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

117

 

Χειριστής εγκαταστάσεων ανακύκλωσης υλικών

118

 

Οδηγός ταξί

119

 

Οδηγός λεωφορείων

120

 

Οδηγός φορτηγών

121

 

Χειριστής γερανών και ανυψωτήρων

122

 

Χειριστής γερανογεφυρών και κινητών γερανών σε λιμάνι

123

 

Χειριστής τηλεσκοπικών ανυψωτικών περονοφόρων οχημάτων

124

 

Ναύκληρος 

125

 

Ναύτης

 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

 

126

 

Καθαριστής γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων υποστατικών

127

 

Εφοδιαστής ραφιών

Νέα & Ανακοινώσεις


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2021


x

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας. Επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο "Αποδοχή και κλείσιμο", παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, εκτός από αυτά που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε την Πολιτική Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής ή αποκλεισμού τους. .

Αποδοχή και κλείσιμο Διαβάστε περισσότερα