https://www.anad.org.cy

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Print

 

 

ΕΡΓΟ

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, απευθύνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενα άτομα για υποβολή αίτησης για έγκρισή τους ως Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων σε συγκεκριμένα επαγγελματικά πεδία.  Στον Πίνακα Ι φαίνονται τα επαγγελματικά πεδία για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση.

 

Υποβολή αιτήσεων

 

Τα άτομα που ενδιαφέρονται να εγκριθούν ως Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην ΑνΑΔ συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο ΕΠ2.  Κάθε αίτηση, κατάλληλα συμπληρωμένη, υποβάλλεται ιδιοχείρως στα γραφεία της ΑνΑΔ ή με απευθείας κατάθεσή της στο γραμματοκιβώτιο της ΑνΑΔ ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, ή μέσω τηλεομοιοτύπου στον αριθμό 22428332.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν στην ΑνΑΔ το αργότερο μέχρι τις 31/12/2019

 

Κάθε αίτηση εξετάζεται μετά την παραλαβή της, κατά σειρά προτεραιότητας.  Άτομα των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται συμβατές με τα κριτήρια έγκρισης, θα καλούνται, αμέσως μετά τον επιτυχή έλεγχο συμβατότητας, να παρακολουθήσουν σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης και να υπογράψουν συμφωνία με την ΑνΑΔ, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών της ΑνΑΔ.  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αναλαμβάνουν την αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σχετικών αιτήσεων.

 

Προϋποθέσεις και κριτήρια έγκρισης Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων

 

Οι ενδιαφερόμενοι για έγκριση ως Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 

  • Να είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΕΚ-5)
  • Να διαθέτουν προσόντα συναφή με το υπό αξιολόγηση Επαγγελματικό Πεδίο
  • Να έχουν πείρα συναφή με το υπό αξιολόγηση Επαγγελματικό Πεδίο.

 

Συγκεκριμένα, πρέπει να ικανοποιούν τα πιο κάτω κριτήρια:

 

ΣΥΝΑΦΕΣ ΠΡΟΣΟΝ*

ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΕΙΡΑ**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*

Επιπέδου 8

6 χρόνια, εκ των οποίων 1,5 επιπέδου 8

Μέχρι και Επίπεδο 7

Επιπέδου 7

10 χρόνια, εκ των οποίων 2,5 επιπέδου 7

Μέχρι και επίπεδο 6

Επιπέδου 6

12 χρόνια, εκ των οποίων 3 επιπέδου 6

Μέχρι και επίπεδο 5

Επιπέδου 5

16 χρόνια, εκ των οποίων 4 επιπέδου 5

Μέχρι και επίπεδο 4

Επιπέδου 4

20 χρόνια, εκ των οποίων 5 επιπέδου 4

Μέχρι και επίπεδο 3

 

* Τα επίπεδα καθορίζονται σύμφωνα με το Κυπριακό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (CyQF και EQF).

 

** Εκπαιδευτική πείρα ενός χρόνου ισοδυναμεί με 120 διδακτικές ώρες των 60 λεπτών.

 

Άτομα που ήταν εγκεκριμένοι ως Εξωτερικοί Εξεταστές κατά τη λειτουργία του ΣΕΠ πριν την 1/4/2017, μπορούν να εγκριθούν ως Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων για τα Επαγγελματικά Προσόντα μέχρι και το επίπεδο στο οποίο είχαν διενεργήσει επιτυχώς αξιολογήσεις ως Εξωτερικοί Εξεταστές.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Ο Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών, καθώς και όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στον ιστοτόπο της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 22390290.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

 

        Α/Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕΠ 2014-2020 CyQF/ EQF

   

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

1

ΥΠΟΔΟΧΗ

4,5

2

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

3,4,5

3

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3,4,5

4

ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ

3,4,5

5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

4,5

6

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ

4

7

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

4,5

8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ

4

   

 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

9

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

3,4,5

10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

4,5

11

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

4

12

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

4,5

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

4

13

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

4

14

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

4

15

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

4

16

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

4

17

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ

4

18

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

4

19

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

4

20

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

4

21

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

6

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

22

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

4,5

23

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4,5

24

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ

4,5

   

 

 

 

 

 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

25

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4

26

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ/ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

4

27

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4

28

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4

29

ΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4

30

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4

31

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4

32

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4

33

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4

34

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4

 

 

 

 

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

 

35

Κομμωτική Τέχνη

3,4

 

 

 

Νέα & Ανακοινώσεις


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2021


x

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας. Επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο "Αποδοχή και κλείσιμο", παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, εκτός από αυτά που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε την Πολιτική Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής ή αποκλεισμού τους. .

Αποδοχή και κλείσιμο Διαβάστε περισσότερα