https://www.anad.org.cy

Εκδήλωση έναρξης του Έργου για την Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ)

Print

Στις 21 Ιουνίου 2019 έγινε στα γραφεία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) εκδήλωση για την έναρξη του Έργου για την Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ). Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και αποτελεί μέρος του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), το οποίο λειτουργεί η ΑνΑΔ. Η Σύμβαση έχει ανατεθεί από την ΑνΑΔ στην κοινοπραξία University of Nicosia (Edex Educational Excellence Corporation Ltd) και IHE Innovative Hospitality Education Ltd.

 

Το Έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 20 μηνών, περιλαμβάνει την ανάπτυξη 80 νέων προτύπων καθώς και την επικαιροποίηση 72 υφισταμένων.  Στο Έργο εμπλέκονται ενεργά οι κοινωνικοί εταίροι καθώς εκπροσωπούνται στις Τεχνικές Επιτροπές Επαγγελματικών Προσόντων, οι οποίες μελετούν και επικυρώνουν την εργασία της ανάπτυξης των προτύπων.  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα ΠΕΠ αντανακλούν τις σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές που ισχύουν στην κυπριακή οικονομία. 

 

Τα πρότυπα αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) το οποίο έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές της η Κυβέρνηση.  Η λειτουργία του ΣΕΠ δημιουργεί νέα δυναμική και στηρίζει τον θεσμό της κατάρτισης και γενικά της ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο. Κύριος στόχος είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ικανότητας του ατόμου να αποδώσει αποτελεσματικά σε καθορισμένο επίπεδο επαγγελματικού προσόντος. 

 

Με τη συμμετοχή στο ΣΕΠ επιτυγχάνεται αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, διευκόλυνση στην εξεύρεση εργασίας καθώς και αυξημένες προοπτικές ανέλιξης. Επίσης, ενισχύεται η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα υπάρχει μέτρο σύγκρισης με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ αφού το  ΣΕΠ είναι αναπόσπαστο μέρος του Κυπριακού Πλαισίου Προσόντων (CyQF), το οποίο έχει συσχετιστεί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). Πρόσθετα, το Σύστημα αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των οποίων τα προγράμματα και οι δραστηριότητες κατάρτισης, ήδη προσαρμόζονται ενώ το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματά τους εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις των ΠΕΠ.  Το ΣΕΠ αναμένεται να συνδέσει όλες τις μορφές μάθησης, την επίσημη και τυπική με την άτυπη και ανεπίσημη μάθηση, ενώ θα συνδέσει και την αρχική με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση. Αυτό με τη σειρά του θα σημαίνει διευρυμένες δυνατότητες και ευκαιρίες κατάρτισης και ενίσχυσης της δια βίου μάθησης.

 

Στο ΣΕΠ μπορούν να ενταχθούν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλα άτομα που διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  Η ένταξη στο ΣΕΠ γίνεται μέσω εγκεκριμένων, από την ΑνΑΔ, Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) και παρέχεται δωρεάν για τα άτομα που θα τύχουν αξιολόγησης.

 

Η εκδήλωση για την έναρξη του Έργου διοργανώθηκε με σκοπό την ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων και των μελών των Τεχνικών Επιτροπών Επαγγελματικών Προσόντων.  Παρέστησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της ΑνΑΔ, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και άλλοι εμπειρογνώμονες μέλη των ΤΕΕΠ καθώς και τα μέλη της ομάδας έργου του Αναδόχου.  Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ, κ. Γιώργος Παναγίδης, ο εκπρόσωπος της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Χριστόφορος Μαρκίδης και ο υπεύθυνος για τη Σύμβαση εκ μέρους του Αναδόχου κ. Γιώργος Σιεκκερής.  Εκπρόσωπος του Αναδόχου παρουσίασε λεπτομέρειες για το Έργο, τον σχεδιασμό υλοποίησής του και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του. Περισσότερες πληροφορίες για το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.

 

 

 

Νέα & Ανακοινώσεις


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2021


x

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας. Επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο "Αποδοχή και κλείσιμο", παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, εκτός από αυτά που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε την Πολιτική Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής ή αποκλεισμού τους. .

Αποδοχή και κλείσιμο Διαβάστε περισσότερα