Διοίκηση ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Διοίκηση ΑνΑΔ

Διοίκηση ΑνΑΔ  

Η ΑνΑΔ διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο με ...

image
Η ΑνΑΔ διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή χαρακτήρα, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των Εργοδοτών και των Συντεχνιών. Συγκεκριμένα πέντε μέλη εκπροσωπούν την Κυβέρνηση και τα άλλα οκτώ εκπροσωπούν εξίσου τις πλέον αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. Η ΑνΑΔ αναφέρεται στην Κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουργού που, με βάση τη νομοθεσία της, είναι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΑνΑΔ

Πρόεδρος - Πρώην Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ Δημήτρης Κιττένης
Αντιπρόεδρος - Διευθυντής Τμήματος Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
Μέλος - Ακαδημαϊκός Κυριάκος Ε. Γεωργίου
Μέλος - Πολιτικός Επιστήμονας Ιωσήφ Αναστασίου
Μέλος - Διευθυντής Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ηλίας Μαρκάτζιης
Μέλος - Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου Μιχάλης Αντωνίου
Μέλος - Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου Τάσος Αναστασίου
Μέλος - Εκπρόσωπος Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Λεωνίδας Πασχαλίδης
Μέλος - Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου Ντίνα Χαραλάμπους
Μέλος - Εκπρόσωπος Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου Ανδρέας Φ. Μάτσας
Μέλος - Εκπρόσωπος Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου Ευάγγελος Ευαγγέλου
Μέλος - Εκπρόσωπος Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας Χρίστος Τομπάζος
Μέλος - Εκπρόσωπος Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας Πιερής Πιερή