Αποφάσεις 2023
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2023

Αποφάσεις 2023

Εδώ θα βρείτε δημοσιευμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ για το έτος 2023.

  • 727η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (8/2023) 13 Ιουνίου 2023

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων για τη διεξαγωγή μελέτης για τη διάρθρωση της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού 26/2022.