Αποφάσεις 2022
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2022

Αποφάσεις 2022

Εδώ θα βρείτε δημοσιευμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ για το έτος 2022.

  • 716η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (23/2022) 18 Οκτωβρίου 2022

    Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αριθμός Διαγωνισμού 4/2022