Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 16
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 16  

Αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων και εφαρμογή πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεών της, καθώς και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 αναφορικά με τα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ενημερώνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23:59, τα ακόλουθα:

 

  • Η υλοποίηση αξιολογήσεων από τα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) αναστέλλεται.

 

  • Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη», «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών» επιτρέπεται μόνο μέσω της αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης.

 

Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορέας και κάθε άτομο έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με την πορεία της εξάπλωσης του SARS-CoV-2. Τα διατάγματα, δελτία τύπου και άλλες οδηγίες είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

 

12 Φεβρουαρίου 2021