Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2– Ανακοίνωση Αρ. 10
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2– Ανακοίνωση Αρ. 10  

Συνέχιση της υποχρεωτικής χρήσης προστατευτικής μάσκας προσώπου 

σε δραστηριότητες κατάρτισης και αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει ότι, συνεχίζεται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη», «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών», καθώς και σε αξιολογήσεις για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων.  Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται πρόσθετα των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο «Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας» το οποίο ετοιμάστηκε από την ΑνΑΔ τον Ιούνιο 2020 και βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID–19) Διάταγμα (Αρ. 38) του 2020 που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας στις 20 Αυγούστου 2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική σε εσωτερικούς χώρους, στους οποίους υπάρχει αυξημένη συνάθροιση κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορέας και κάθε άτομο έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με την πορεία της εξάπλωσης του κορωνοϊού.  Τα διατάγματα, δελτία τύπου και άλλες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus/diat.html.

 


25 Αυγούστου 2020

Σχετικά Έγγραφα