Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 11
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 11  

Αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων και εφαρμογή πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης από τον Υπουργό Υγείας στις 9 Δεκεμβρίου 2020 των μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ενημερώνει ότι από την 14η Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η υλοποίηση αξιολογήσεων από τα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) αναστέλλεται.
  • Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη», «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών» επιτρέπεται μόνο μέσω της αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, όπου αυτό δεν επηρεάζει την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων.

Τονίζεται ότι, σε όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο των διαφόρων Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ, απαιτείται αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο «Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας» που εκδόθηκε από την ΑνΑΔ και βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.anad.org.cy καθώς και υποχρεωτική χρήση της προστατευτικής μάσκας προσώπου από όλους.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορέας και κάθε άτομο έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με την πορεία της εξάπλωσης του SARS-CoV-2. Τα διατάγματα, δελτία τύπου και άλλες οδηγίες είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

 

 

10 Δεκεμβρίου 2020