Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 5
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 5  

 Ρυθμίσεις για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β’ Εξάμηνο 2020

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), αποφάσισε την εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β’ Εξάμηνο 2020. Η απόφαση αυτή ισχύει για τα ακόλουθα Σχέδια:

• Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

• Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

• Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

 

Όλες οι εγκριθείσες προδιαγραφές καθώς και τα εγκριθέντα προγράμματα κατάρτισης για το Α’ Εξάμηνο 2020 εγκρίνονται και για το Β’ Εξάμηνο 2020 χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή αιτήσεων από τα ΚΕΚ. Η ΑνΑΔ παρέχει τη δυνατότητα στα ΚΕΚ για υλοποίηση αριθμού εφαρμογών που είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με τον αριθμό που έχει εγκριθεί για το Α’ Εξάμηνο 2020.

Πρόσθετα, η ΑνΑΔ δίνει τη δυνατότητα στα ΚΕΚ να υποβάλουν αριθμό νέων προδιαγραφών και προγραμμάτων κατάρτισης την περίοδο από 1η μέχρι 15η Ιουνίου 2020 για εφαρμογή μέσα στην περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο έγγραφο «Ρυθμίσεις για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β’ Εξάμηνο 2020», το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy. Για διευκρινίσεις τα ΚΕΚ παρακαλούνται να απευθύνονται στον αρμόδιο λειτουργό του κάθε ΚΕΚ ή στον Λειτουργό Εξυπηρέτησης Κοινού στο τηλέφωνο 22390300.

 

9 Απριλίου 2020