Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-Cov-2 - Ανακοίνωση Αρ. 7
 • Special Feature
 • SHOW ON EXTRANET
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-Cov-2 - Ανακοίνωση Αρ. 7  

Μείωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στους θεματικούς τομείς των πρώτων βοηθειών και της ασφάλειας και υγείας

 

Με στόχο την όσο το δυνατό γρηγορότερη προσαρμογή των επιχειρήσεων, ιδίως σε τομείς που επαναλειτουργούν σταδιακά, στα νέα δεδομένα ασφάλειας και υγείας που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και στο πλαίσιο της απόφασης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για επίδειξη της μέγιστης δυνατής ευελιξίας για διευκόλυνση των διοργανωτών προγραμμάτων κατάρτισης, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

 

 1. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στους θεματικούς τομείς των πρώτων βοηθειών και της ασφάλειας και υγείας μειώνεται από 21 σε 12 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.  Σε περίπτωση που η τελευταία ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος είναι αργία, τότε ως τελευταία ημερομηνία παραλαβής ορίζεται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

 1. Η νέα προθεσμία θα ισχύει για προγράμματα κατάρτισης με ημερομηνία παραλαβής στην ΑνΑΔ από 1η Ιουνίου 2020 μέχρι και 31η Αυγούστου 2020 στα θέματα:
 • Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ)
 • Ναυαγοσωστική
 • Πρώτες βοήθειες στην εργασία
 • Πρώτες βοήθειες στην εργασία – Επείγοντα περιστατικά
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας
 • Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)
 • Σχέδιο δράσης για επαναλειτουργία επιχειρήσεων μετά την άρση των μέτρων λόγω πανδημίας

 

 1. Η πιο πάνω ρύθμιση ισχύει για προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων:
 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)
 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
 • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

 

29 Μαΐου 2020