Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων - Αρ. Διαγωνισμού 32/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6330150

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

 

15 Σεπτεμβρίου 2023