Μία νέα εποχή για την ΑνΑΔ: Λειτουργία της ψηφιακής πύλης «Ερμής»
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Μία νέα εποχή για την ΑνΑΔ: Λειτουργία της ψηφιακής πύλης «Ερμής»  

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας της καθώς και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει, η ΑνΑΔ ανέπτυξε τη νέα ψηφιακή πύλη «Ερμής»...

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας της καθώς και την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει, η ΑνΑΔ ανέπτυξε τη νέα ψηφιακή πύλη «Ερμής» μέσω της οποίας θα διεκπεραιώνονται όλες οι διαδικασίες που αφορούν σε Σχέδια και Συστήματα της ΑνΑΔ.  Η ψηφιακή πύλη «Ερμής» τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιουλίου 2021.

Η ψηφιακή πύλη «Ερμής» καθοδηγεί τον χρήστη σε κάθε του βήμα, αρχικά για τη διεκπεραίωση της εγγραφής του και στη συνέχεια για την εύκολη και γρήγορη υποβολή αιτημάτων, τη διαχείριση τους, καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους.

Σε αυτό το στάδιο, η ψηφιακή πύλη «Ερμής», στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) όσο και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy, παρέχει τη δυνατότητα για εγγραφή ως οντότητα (Φυσικό πρόσωπο, Νομικό πρόσωπο, Κοινοπραξία, Κυβέρνηση), καθώς και για απόκτηση των διαθέσιμων ρόλων.

Σταδιακά, στην ψηφιακή πύλη «Ερμής» θα ενταχθούν όλα τα Σχέδια και Συστήματα της ΑνΑΔ και για αυτό θα γίνεται έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.  Τα πρώτα Σχέδια που θα ενταχθούν μέσα στο 2022 είναι το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς».