Συνεργασία Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με την ΑνΑΔ για τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Συνεργασία Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με την ΑνΑΔ για τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση  

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών με παράλληλη απόκτηση εμπειριών σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, συμβάλλοντας στη μεταφορά γνώσεων, η ΑνΑΔ συνεργάστηκε με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική εξάσκηση. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν στην ΑνΑΔ δύο φοιτητές του εν λόγω Πανεπιστημίου, για χρονική περίοδο τριών μηνών, στις Διευθύνσεις Έρευνας και Προγραμματισμού και Υπηρεσιών Κατάρτισης