Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Κοινού από 1η Μαρτίου 2021
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Κοινού από 1η Μαρτίου 2021  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της και του κοινού γενικότερα, προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού και την ανάθεση σύμβασης για ...

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της και του κοινού γενικότερα, προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού και την ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού. Η σύμβαση έχει ανατεθεί στην εταιρεία RTD Talos Ltd.

 

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού διαλαμβάνουν την ενημέρωση και παροχή πληροφοριών μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία, αυτή είναι εφικτή μόνο μέσω διευθέτησης προκαθορισμένης συνάντησης με τους λειτουργούς εξυπηρέτησης του κοινού, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Με τις νέες ρυθμίσεις, το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού επεκτείνεται πέραν του συνήθους ωραρίου λειτουργίας της ΑνΑΔ, καθώς το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 07:00 μέχρι τις 18:00 κατά τις εργάσιμες μέρες.

 

Το τηλέφωνο του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ είναι 22390300 και η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

1 Μαρτίου 2021