Αναθεώρηση προνοιών του Σχεδίου «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας»
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • Eleni Themistokleous
 • Eleni Themistokleous
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση προνοιών του Σχεδίου «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας»  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών (Οδηγός) για το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2023 για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών (Οδηγός) για το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας», οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2023 για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

 

Η αναθεώρηση των προνοιών του Σχεδίου αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

 1. Αύξηση του ωριαίου χορηγήματος ανά συμμετέχοντα από €85 στα €100.
 1. Η πιστοποίηση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
 1. Η πιστοποίηση της Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
 1. Κατάργηση της απαίτησης για ηλεκτρονική καταγραφή της κάθε συνάντησης στην περίπτωση που το ιδρυματικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης εφαρμόζεται με την μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης.
 1. Διευκρίνιση ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να διαθέτει ευρεία διεθνή συμβουλευτική ή/και επαγγελματική πείρα, σχετική με το θέμα του προγράμματος σε τουλάχιστον δύο χώρες, περιλαμβανομένης και της χώρας διαμονής του.
 1. Κατάργηση του ανώτατου ορίου των 4 σελίδων για την έκθεση για το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του προγράμματος, η οποία ετοιμάζεται από τον εκπαιδευτή.

 

Ο Οδηγός του Σχεδίου βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

2 Αυγούστου 2023