Έναρξη λειτουργίας ακόμη τριών Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη Ερμής
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Έναρξη λειτουργίας ακόμη τριών Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη Ερμής  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των πιο κάτω Σχεδίων στην ψηφιακή πύλη Ερμής από τον Σεπτέμβριο 2022:

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

  • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Από τον Σεπτέμβριο 2022 τίθενται σε ισχύ αναθεωρημένοι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών (στο εξής «Οδηγοί») για τα τρία πιο πάνω Σχέδια, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.  Οι Οδηγοί ισχύουν για τα προγράμματα κατάρτισης με ημερομηνία έναρξης από 1η Ιανουαρίου 2023 και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν τους αναθεωρημένους Οδηγούς.
 

Η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και των προγραμμάτων κατάρτισης ζωτικής σημασίας, στο πλαίσιο των Σχεδίων αυτών, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy.  Η τελική ημερομηνία υποβολής, τόσο των προδιαγραφών όσο και των προγραμμάτων κατάρτισης ζωτικής σημασίας για υλοποίηση μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2023, είναι η 15η Οκτωβρίου 2022.  Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής και η ΑνΑΔ δεν θα αποδέχεται την αποστολή αιτήσεων, αιτημάτων, διευκρινίσεων και εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 

Για τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν ή θα έχουν υποβληθεί για έναρξη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.
 

Σημειώνεται ότι η ΑνΑΔ έχει αναθεωρήσει τα Θεματολόγια των Σχεδίων της με ισχύ κατά τα έτη 2023 – 2024.  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ενημερωθούν για τα νέα Θεματολόγια, από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy .
 

Η ΑνΑΔ θα πραγματοποιήσει ημερίδα ενημέρωσης με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 και παρακαλείστε να σημειώσετε στο ημερολόγιό σας την ημερομηνία αυτή.  Σχετική ενημέρωση για την ημερίδα θα σας σταλεί έγκαιρα.  Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των τριών πιο πάνω Σχεδίων στην ψηφιακή πύλη Ερμής καθώς και αλληλοενημέρωση για διάφορα θέματα που αφορούν τη συνεργασία της ΑνΑΔ με τα ΚΕΚ.


 

3 Αυγούστου 2022