Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από άνεργους – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Φεβρουαρίου 2022
  • SHOW ON EXTRANET
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από άνεργους – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Φεβρουαρίου 2022  

Σχετικά Έγγραφα