Ανάθεση συμβάσεων για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση συμβάσεων για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό 12/2023, υπέγραψε συμβάσεις για την αγορά υπηρεσιών για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, με την κοινοπραξία M.M.C MANAGEMENT CENTER LTD και EDITC LTD για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, και με την κοινοπραξία AQS Cyprus Ltd και Advanced Quality Services Ltd για τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Οι συμβάσεις προνοούν την υλοποίηση 69 προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 125 ωρών το καθένα για την κατάρτιση 1.932 ανέργων με μέθοδο κατάρτισης την κατά πρόσωπο εκπαίδευση.

Δικαιούχοι συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.  Στους συμμετέχοντες θα καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης, οδοιπορικών και άλλων εξόδων.  Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας» με στόχο την παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους ανέργους για απόκτηση νέων ή/και αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας οι οποίες να συμβαδίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ΑνΑΔ θα ενημερώσει για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.

 

5 Φεβρουαρίου 2024