Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών και προγραμμάτων κατάρτισης μέχρι την 20ή Απριλίου 2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών και προγραμμάτων κατάρτισης μέχρι την 20ή Απριλίου 2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει ότι, για διευκόλυνση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), δίνει παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών και προγραμμάτων κατάρτισης μέχρι την 20ή Απριλίου 2023, για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης κατά το Β΄ Εξάμηνο 2023, για τα πιο κάτω Σχέδια:
 

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
  • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών
  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Υπενθυμίζεται ότι, η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών και προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των πιο πάνω Σχεδίων, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy .  Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής και η ΑνΑΔ δεν θα αποδέχεται την αποστολή αιτήσεων, αιτημάτων, διευκρινίσεων και εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

6 Απριλίου 2023