Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αρ. διαγωνισμού 14/2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αρ. διαγωνισμού 14/2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι, μετά από την προκήρυξη του 5ου μίνι διαγωνισμού με αρ. 14/2023, με τη συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων που σύναψαν τη Συμφωνία Πλαίσιο με αρ. 4/2022, υπέγραψε συμβάσεις με την κοινοπραξία «EIMF Holdings Limited και EIMF Technology Institute Limited» για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης του πακέτου προγραμμάτων κατάρτισης με αρ. 5.1 – Amazon Web Services, με την εταιρεία «Efact Services Ltd» για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης του πακέτου προγραμμάτων κατάρτισης με αρ. 5.2 – Microsoft Azure, με την κοινοπραξία «EIMF Holdings Limited και EIMF Technology Institute Limited» για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης του πακέτου προγραμμάτων κατάρτισης με αρ. 5.3 – Microsoft Power BI και με την εταιρεία «EDITC Ltd» για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης του πακέτου προγραμμάτων κατάρτισης με αρ. 5.4 – Κυβερνοασφάλεια.

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται χωρίς κόστος συμμετοχής και στοχεύουν στην απόκτηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, με στόχο τη συμμετοχή 20 χιλιάδων απασχολούμενων στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενων και ανέργων.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

 

6 Σεπτεμβρίου 2023