Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για Τεχνίτες υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων - Αρ. Διαγωνισμού 1/2024
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για Τεχνίτες υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων - Αρ. Διαγωνισμού 1/2024  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για Τεχνίτες υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων - Αρ. Διαγωνισμού 1/2024.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6663150

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  www.eprocurement.gov.cy


7 Φεβρουαρίου 2024