Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού για την ενοποιημένη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑνΑΔ - Αρ. Διαγωνισμού 16/2021
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού για την ενοποιημένη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑνΑΔ - Αρ. Διαγωνισμού 16/2021  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού για την ενοποιημένη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑνΑΔ - Αρ. Διαγωνισμού 16/2021.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του συστήματος eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας), στον χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5048771

Οι Οικονομικοί Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα προτρέπονται να συσχετιστούν με τον χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι Οικονομικοί Φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αριθμό τηλεφώνου +357 22605050.

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέχρι την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στον χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  www.eprocurement.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού κύριο Μάριο Παναγίδη, στα τηλέφωνα +357 22390265 ή +357 22515000, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στο τηλεομοιότυπο: 22496949.

Η Προκήρυξη στην οποία περιλαμβάνονται περισσότερες πληροφορίες θα καταχωριστεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 12ης Νοεμβρίου 2021.