Ανάθεση σύμβασης στην Grant Thornton (Cyprus) Ltd για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της ΑνΑΔ
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση σύμβασης στην Grant Thornton (Cyprus) Ltd για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της ΑνΑΔ  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία «Grant Thornton (Cyprus) Ltd», για την παροχή υπηρεσιών για άσκηση καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για περίοδο δύο ετών.  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης είναι η 1η Αυγούστου 2023.

 

10 Αυγούστου 2023