Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης ανά θεματικό τομέα
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης ανά θεματικό τομέα  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της για την παροχή όσο το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης και πληροφόρησης στους οργανωτές προγραμμάτων κατάρτισης, επιχειρήσεις και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), και με στόχο την πλήρη διαφάνεια για την πολιτική και τις διαδικασίες της, υπενθυμίζει τις ισχύουσες ρυθμίσεις αναφορικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης ανά θεματικό τομέα.

 

Θεματικός Τομέας

Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων

Παρατηρήσεις

Πρώτες βοήθειες στην εργασία

12

 

Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ)

12

Απαιτείται ένας εκπαιδευτής για κάθε έξι άτομα.

Γλωσσική επικοινωνία

12

 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

12

 

Απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων

16

Απαιτείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά άτομο.

Προγράμματα για τα οποία η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ουσιαστικό μέρος

16

Απαιτείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά άτομο.

Προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν πρακτικές εφαρμογές

16

 

 

 

Επισημαίνεται ότι για τους θεματικούς τομείς που δεν αναφέρονται πιο πάνω εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ οι μέγιστοι αριθμοί συμμετεχόντων στα διάφορα Σχέδια της ΑνΑΔ, όπως ορίζονται στους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών.

 

 

10 Σεπτεμβρίου 2021