Συνάντηση με εκπρόσωπους εμπλεκόμενων φορέων για προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας
  • SHOW ON EXTRANET
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Συνάντηση με εκπρόσωπους εμπλεκόμενων φορέων για προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας  

Στις 9 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων για το θέμα της Κυκλικής Οικονομίας.

 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας μέσα από τις δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.  Στη συνάντηση έγιναν παρουσιάσεις αναφορικά με το έργο της ΑνΑΔ και τα Σχέδια κατάρτισης που προσφέρει.

 

Οι δύο παρουσιάσεις που έγιναν είναι διαθέσιμες σε όλους τους ενδιαφερομένους:

 

•     Ενημέρωση για την ΑνΑΔ

•     Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας μέσα από τα Σχέδια της ΑνΑΔ.

 

 

9 Νοεμβρίου 2021

 

 

Σχετικά Έγγραφα