Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τα Σχέδια «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» και «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας» οι οποίες τίθενται σε ισχύ για προγράμματα που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2022
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τα Σχέδια «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» και «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας» οι οποίες τίθενται σε ισχύ για προγράμματα που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2022   

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τα Σχέδια «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» και «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας» οι οποίες τίθενται σε ισχύ για προγράμματα κατάρτισης με ημερομηνία έναρξης μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.

 

Η αναθεώρηση αφορά στη διαφοροποίηση της πρόνοιας για τους αποδεκτούς από την ΑνΑΔ τρόπους καταβολής του οφειλόμενου ποσού στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από επιχειρήσεις/ οργανισμούς για τη συμμετοχή των εργοδοτουμένων τους σε πρόγραμμα κατάρτισης [Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών Σχεδίου «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη», Παράρτημα V, παράγραφος 1.6 (iv) και Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών Σχεδίου «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας», Παράρτημα IV, παράγραφος 1.6 (iv)].

 

Με βάση την αναθεώρηση, για προγράμματα κατάρτισης με ημερομηνία έναρξης μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, δεν θα γίνονται αποδεκτές για σκοπούς επιχορήγησης πληρωμές σε μετρητά.  Όλες οι πληρωμές ανά συμμετέχουσα επιχείρηση/ συμμετέχοντα οργανισμό, πρέπει να γίνονται μέσω τράπεζας (τραπεζική επιταγή ή έμβασμα ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα της επιχείρησης/ οργανισμού).

 

Οι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των δύο Σχεδίων, καθώς και όλα τα σχετικά έντυπα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy).

 

 

11 Οκτωβρίου 2021