Ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει ότι, μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Baker Tilly Klitou and Partners Ltd για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης, για περίοδο δύο ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης είναι η 7η Ιουλίου 2022.