Πρόσβαση του κοινού στα γραφεία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσβαση του κοινού στα γραφεία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεών της, καθώς και του διατάγματος του Υπουργού Υγείας, με αριθμό 28 και ημερομηνία 8 Ιουλίου 2021, αναφορικά με τα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ενημερώνει ότι η πρόσβαση στα γραφεία της, επιτρέπεται μόνο με την κατοχή και επίδειξη του SafePass.  Αυτό σημαίνει την κατοχή:

 

  • Αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε
  • πιστοποιητικού εμβολιασμού από τη Δημοκρατία για την ασθένεια του COVID-19, τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε
  • αποδεικτικού στοιχείου αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής τους διάγνωσης.

 

Στο κτήριο της ΑνΑΔ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του κοινού και των εργαζομένων του Οργανισμού, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και την πρόληψη και την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

 

Η ΑνΑΔ καλεί όλους να τηρούν πιστά όλες τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων φορέων, καθώς και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ατομική προστασία τους.

 

 

14 Ιουλίου 2021