Προϋπολογισμός ΑνΑΔ
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προϋπολογισμός ΑνΑΔ  

Ο Προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για κάθε έτος βασίζεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ, του οποίου σκοπός είναι η επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής της ΑνΑΔ μέσω της επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεών της.

Σχετικά Έγγραφα