Προγράμματα κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προγράμματα κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα  

 Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα, τα οποία προσφέρονται στα ελληνικά και στα αγγλικά, σε όλες τις επαρχίες:

Γνωστικό Αντικείμενο

Διάρκεια (ώρες)

Ασφάλεια και υγεία εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα – επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

6

Ασφάλεια και υγεία εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα - εργατοτεχνικό προσωπικό

6

Construction safety and health – Scientific and Technical Personnel

6

Construction safety and health – Workers

6

Τα προγράμματα, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, απευθύνονται σε άτομα τα οποία εισέρχονται για εργασία σε εργοτάξιο, ιδιαίτερα σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εργοδηγούς, υπομηχανικούς και εποπτικό προσωπικό και σε εργάτες και εξειδικευμένους τεχνίτες.  Δικαιούχοι συμμετοχής είναι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

Τα προγράμματα κατάρτισης εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Κοινής Δήλωσης Πολιτικής με τίτλο «Όραμα «Μηδέν Ατυχήματα» - Κάρτα Ασφάλειας «Safe Pass» - Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών σε θέματα ασφάλειας και υγείας» και η δομή και το περιεχόμενό τους εγκρίθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ αφού πρώτα εγγραφούν και εγκριθούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anad.org.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τo Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στο οποίο έχουν ανατεθεί οι σχετικές συμβάσεις, καθώς υπάρχει δυνατότητα διευθέτησης για εφαρμογή των προγραμμάτων σε κατάλληλες αίθουσες των επιχειρήσεών τους, σε μέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν με τον Ανάδοχο.

Ανάδοχος

Κοινοπραξία AQS Cyprus Ltd και Advanced Quality Services Ltd

Τηλέφωνο επικοινωνίας

25 123862, 25871681

Ιστοσελίδα

Πρόγραμμα Ασφάλεια και Υγεία Εργαζoμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα (aqs.gr)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

a[email protected]

 

16 Απριλίου 2024