Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο 20ό ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου ReferNet
  • SHOW ON REFERNET
  • SHOW ON EXTRANET
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Καταχώρηση ονόματος ενέργειας προώθησης

Νέα / Ανακοινώσεις

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο 20ό ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου ReferNet  

Η ΑνΑΔ συμμετείχε στο 20ό ετήσιο συνέδριο του ευρωπαϊκού δικτύου ReferNet, το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) που παρέχει πληροφορίες για τα εθνικά συστήματα και πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο γιόρτασε τα 20χρονά του με ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη στις 9 Νοεμβρίου 2022. Στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνεδρίαση της ολομέλειας του δικτύου στα γραφεία του Cedefop.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη του δικτύου από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, εμπειρογνώμονες του Cedefop καθώς και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF).

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εταίρων του ReferNet για τις τελευταίες εξελίξεις στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην ΕΕΚ, η συζήτηση για τις διάφορες εργασίες και δράσεις του δικτύου καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε θέματα ΕΕΚ.

Σχετική ανακοίνωση για το συνέδριο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Cedefop.

 

16 Νοεμβρίου 2022