Ομάδα εστίασης (focus group) για τις ανάγκες απασχόλησης και κατάρτισης στην Κύπρο
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ομάδα εστίασης (focus group) για τις ανάγκες απασχόλησης και κατάρτισης στην Κύπρο  

Στις 15 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑνΑΔ συνάντηση υπό μορφή ομάδας εστίασης (focus group), για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες και σε δεξιότητες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από υπουργεία/κυβερνητικά τμήματα, εργοδοτικές οργανώσεις και συνδέσμους, συντεχνίες, επαγγελματίες της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού και των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας και οι ανάγκες που υπάρχουν σε ειδικότητες και σε δεξιότητες καθώς και οι μηχανισμοί και δράσεις που υλοποιούνται ή/και προγραμματίζονται για την ικανοποίηση των αναγκών. Τα συμπεράσματα από τη συζήτηση αναμένεται να αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, κατά την ετοιμασία της μελέτης της ΑνΑΔ «Διερεύνηση αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης κατά το 2023».

_________________

17 Φεβρουαρίου 2023