Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032
  • SHOW ON REFERNET
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032  

Η ΑνΑΔ, στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής της, καθιέρωσε τη συστηματική διενέργεια προβλέψεων για τη ζήτηση εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην εκπόνηση της μελέτης «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032», η οποία, για πρώτη φορά, περιλαμβάνει προβλέψεις και για την προσφορά εργατικού δυναμικού.
 

Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων τόσο για τη ζήτηση όσο και για την προσφορά εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία κατά την περίοδο 2022-2032. Οι προβλέψεις για τη ζήτηση παρέχονται σε 52 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε 309 επαγγέλματα, ενώ οι προβλέψεις για την προσφορά παρέχονται για το σύνολο της οικονομίας, κατά φύλο και κατά επίπεδο εκπαίδευσης.

Προσδοκάται ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική περίοδο που η οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων, όπως η συνεχιζόμενη πανδημία της νόσου COVID-19 και η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πρόσθετα, η μελέτη θα αξιοποιηθεί από πολλές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και φορείς, από τα άτομα που ασχολούνται με το ευρύ θέμα του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού και την επαγγελματική καθοδήγηση των νέων, καθώς και από το κοινό γενικότερα.
 

Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

17 Φεβρουαρίου 2023