Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • Eleni Themistokleous
 • Eleni Themistokleous
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων».  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.  Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων».  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.  Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

Γνωστικό αντικείμενο

Διάρκεια

(ώρες)

Βασικές ψηφιακές δεξιότητες

80

Επεξεργασία κειμένου – Βασικό επίπεδο

12

Επεξεργασία κειμένου – Προχωρημένο επίπεδο

6

Υπολογιστικά φύλλα – Βασικό επίπεδο

21

Υπολογιστικά φύλλα – Προχωρημένο επίπεδο

21

Παρουσιάσεις

12

Χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

12

Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ

40

Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων

20

Μάρκετινγκ μέσω του Instagram

6

Search Engine Optimization (SEO) – Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

20

Δικαιούχοι συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, είναι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ.  Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν και να εγκριθούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν, επίσης,  πληροφορίες από τους αναδόχους των συμβάσεων ως ακολούθως:

Ανάδοχος

Κοινοπραξία AQS Cyprus Ltd και APT IKE

Τηλέφωνο επικοινωνίας

25871681

Ιστοσελίδα

www.aqs.gr

Γνωστικά Αντικείμενα

 • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες
 • Επεξεργασία κειμένου – Βασικό και προχωρημένο επίπεδο
 • Υπολογιστικά φύλλα – Βασικό και προχωρημένο επίπεδο
 • Παρουσιάσεις
 • Χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση σε όλες τις πόλεις και εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση

 

Ανάδοχος

EDITC Limited

Τηλέφωνο επικοινωνίας

77777252

Ιστοσελίδα

www.editc.eu

Γνωστικά Αντικείμενα

 • Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων
 • Μάρκετινγκ μέσω του Instagram  

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας

 

Ανάδοχος

Κοινοπραξία Πεδίο Γνώσης Λτδ και Neorama Education Ltd

Τηλέφωνα επικοινωνίας

77778818 και 70000314

Ιστοσελίδα

www.pediognwsis.com και www.neorama.eu

Γνωστικά Αντικείμενα

 • Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων
 • Μάρκετινγκ μέσω του Instagram  

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου

 • Search Engine Optimization (SEO) – Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης

Eξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση

 

Ανάδοχος

Mesokeleas Ltd (Frederick University)

Τηλέφωνo επικοινωνίας

22394429

Ιστοσελίδα

www.frederick.ac.cy/ekek/

Γνωστικά Αντικείμενα

 • Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων
 • Μάρκετινγκ μέσω του Instagram

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση  

 

17 Ιουλίου 2023