ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – 20/5/2021
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – 20/5/2021  

Στις 20 Μαΐου 2021, με πρωτοβουλία του European Association for People Management (EAPM), τιμάται διεθνώς το επάγγελμα του στελέχους ανθρώπινου δυναμικού και η σημαντική συνεισφορά του προς το ανθρώπινο δυναμικό και ...

Στις 20 Μαΐου 2021, με πρωτοβουλία του European Association for People Management (EAPM), τιμάται διεθνώς το επάγγελμα του στελέχους ανθρώπινου δυναμικού και η σημαντική συνεισφορά του προς το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις.  Φέτος όπως και την περσινή χρονιά, η ημέρα αυτή συμπίπτει με την περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού και τις πολλές προκλήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας.

Κεντρικό θέμα για το 2021 είναι «Το ανθρώπινο δυναμικό διαμορφώνει το νέο μέλλον». Το θέμα αφορά στον ρόλο των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού στην καθοδήγηση που μπορούν να προσφέρουν για υιοθέτηση αλλαγών με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής ζωής και την εγκατάλειψη των παραδοσιακών τρόπων σκέψης και εργασίας. Το μέλλον είναι πιο περιεκτικό, ευέλικτο και συμμετοχικό και θα ωφελήσει εργαζομένους, οργανώσεις και την κοινωνία γενικότερα. Τρανταχτό παράδειγμα των προκλήσεων είναι η παγκόσμια μετάβαση στην τηλεργασία με τις παραδοσιακές μορφές απασχόλησης να μειώνουν συνεχώς ποσοστά.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ως ο αρμόδιος φορέας για την προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο, έχει ως στρατηγικές επιδιώξεις την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων καθώς και την ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.  Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών επιδιώξεων απαιτεί τη συνεργασία των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά, και τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις στους χώρους εργασίας και στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξης και ανέλιξης.

Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη προσφορά των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού, θεωρώντας ότι:

 • Συντελούν στην επιτυχία των επιχειρήσεων, προσελκύοντας και αναπτύσσοντας τους εργαζομένους.
 • Διαμορφώνουν την κουλτούρα και τις αξίες των επιχειρήσεων, στηρίζοντας τους εργαζομένους για να προσαρμοστούν στα δεδομένα των αλλαγών που προκύπτουν.
 • Ενδυναμώνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, το κύριο στοιχείο των σύγχρονων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού.
 • Εστιάζουν ταυτόχρονα στον άνθρωπο και στην επιχείρηση.
 • Υποστηρίζουν νέους ρόλους και τρόπους εργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως εργασία και άλλες ευέλικτες εργασιακές πρακτικές εκεί που κρίνεται αναγκαίο.
 • Συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη και ευημερία των ανθρώπων.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Ανθρώπινου Δυναμικού, η ΑνΑΔ εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συνεργάτες της, επιχειρήσεις, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκπαιδευτές, εργαζομένους, ανέργους, κοινωνικούς εταίρους και άλλους φορείς που συνεργάζονται και συμπορεύονται μαζί της στην επίτευξη των στόχων της.

#InternationalHRday

#HRshapingthenewfuture