Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του κτηρίου της ΑνΑΔ
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του κτηρίου της ΑνΑΔ  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του κτηρίου της - Αρ. Διαγωνισμού 37/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν μeProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6390870

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

 

19 Οκτωβρίου 2023