Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου
  • SHOW ON REFERNET
  • SHOW ON EXTRANET
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Καταχώρηση ονόματος ενέργειας προώθησης

Νέα / Ανακοινώσεις

Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου  

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑνΑΔ η ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν 21 μέλη τα οποία προέρχονται από υπουργεία/κυβερνητικά τμήματα, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εθνικές μονάδες ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στη συνάντηση, πέραν της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έγινε ανασκόπηση του έργου της Κοινοπραξίας κατά το έτος 2022 καθώς και του προγραμματισμού εργασιών για το έτος 2023.
 

Το ReferNet είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών που αποτελείται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Το δίκτυο παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) πληροφορίες και ανάλυση για τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρόσθετα, είναι υπεύθυνο για τη διάχυση πληροφοριών για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση και το έργο του Cedefop. Η ΑνΑΔ είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου ReferNet στην Κύπρο.
 

Περισσότερες πληροφορίες για το ReferNet Κύπρου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.refernet.org.cy/.


_________________

22 Φεβρουαρίου 2023