Συνάντηση Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με ειδικούς από τη Μάλτα
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Συνάντηση Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με ειδικούς από τη Μάλτα  

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 συνάντηση ειδικών από τη Μάλτα και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου με λειτουργούς της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης μελέτης των ειδικών από τη Μάλτα στην Κύπρο μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις για την ΑνΑΔ, για μελέτες και έρευνες που διεξάγει η ΑνΑΔ, καθώς και για Σχέδια της ΑνΑΔ που αφορούν στην κατάρτιση εργοδοτουμένων και ανέργων. Έμφαση δόθηκε στις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΑνΑΔ για έγκριση των αιτήσεων και για καταβολή του χορηγήματος στο πλαίσιο των Σχεδίων και στα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται. Διατέθηκε χρόνος για παραγωγική συζήτηση για επίλυση αποριών και ανταλλαγή απόψεων.

 

22 Σεπτεμβρίου 2023