Επενδυτικός Σύμβουλος για την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Επενδυτικός Σύμβουλος για την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει ότι, μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία BOC Asset Management Ltd για την παροχή υπηρεσιών Επενδυτικού Συμβούλου στην ΑνΑΔ, για περίοδο δύο ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος.  Η ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών είναι η 27η Απριλίου 2022.

 

 

23 Μαΐου 2022