Ανάθεση σύμβασης για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Πακέτα προγραμμάτων κατάρτισης με αρ. 1.1 έως 1.5
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση σύμβασης για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Πακέτα προγραμμάτων κατάρτισης με αρ. 1.1 έως 1.5  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη του μίνι διαγωνισμού με αρ. 2/2023, με τη συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων που σύναψαν τη Συμφωνία Πλαίσιο με αρ. 4/2022, υπέγραψε σύμβαση με την κοινοπραξία «AQS Cyprus Limited και Applied Professional Training IKE» στις 13 Ιουνίου 2023, για την υλοποίηση των πιο κάτω προγραμμάτων κατάρτισης:

Πακέτα προγραμμάτων

Γνωστικό αντικείμενο

Επαρχία

Μέθοδος κατάρτισης

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα/ Αμμόχωστος

Πάφος

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο

Επεξεργασία Κειμένου – Προχωρημένο Επίπεδο

Υπολογιστικά Φύλλα – Βασικό Επίπεδο

Υπολογιστικά Φύλλα – Προχωρημένο Επίπεδο

Παρουσιάσεις

Χρήση Διαδικτύου και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

Πακέτο προγραμμάτων

Γνωστικό αντικείμενο

Επαρχία

Μέθοδος κατάρτισης

1.5

Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο

Παγκύπρια

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση

Επεξεργασία Κειμένου – Προχωρημένο Επίπεδο

Υπολογιστικά Φύλλα – Βασικό Επίπεδο

Υπολογιστικά Φύλλα – Προχωρημένο Επίπεδο

Παρουσιάσεις

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται χωρίς κόστος συμμετοχής και στοχεύουν στην απόκτηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, με στόχο τη συμμετοχή 20 χιλιάδων απασχολούμενων στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενων και ανέργων.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Η ΑνΑΔ θα ενημερώσει για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.

 

 

23 Ιουνίου 2023