Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία».  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.  Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Διάρκεια (ώρες)

Μέθοδος Κατάρτισης

Προγράμματα Κατάρτισης αποκλειστικά για ανέργους

Σχεδιαστής και εγκαταστάτης φωτοβολταϊκών συστημάτων

40

Υβριδική

Λειτουργία, συντήρηση, αξιολόγηση απόδοσης και αντιμετώπιση προβλημάτων ΦΒ συστημάτων

21

Υβριδική

Φωτοβολταϊκά συστήματα ενσωματωμένα στα κτήρια

21

Υβριδική

Νέες έννοιες και αναδυόμενες εφαρμογές φωτοβολταϊκών (αυτόνομων και υβριδικών ΦΒ, αγροβολταϊκών και πλωτών ΦΒ)

21

Εξ Αποστάσεως

Κυκλική οικονομία ΦΒ συστημάτων: ευκαιρίες για επισκευή, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση

15

Εξ Αποστάσεως

Έλεγχος και επιθεώρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων

21

Υβριδική

Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα: τεχνολογίες, διαχείριση και πρακτικές εφαρμογές

21

Εξ Αποστάσεως

Αποθήκευση ενέργειας: Πολύπλευρος ρόλος στο σύγχρονο ηλεκτρικό δίκτυο

30

Υβριδική

Οφέλη από τη δημιουργία και διαχείριση ενεργειακών κοινοτήτων

15

Εξ Αποστάσεως

 

Ο ρόλος της ενεργειακής ευελιξίας και αποδοτικότητας στον μετασχηματισμό του δικτύου

15

Εξ Αποστάσεως

 

Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας

15

Υβριδική

Kανόνες αγοράς ηλεκτρισμού

15

Εξ Αποστάσεως

 

Ενσωμάτωση της ηλεκτρικής κινητικότητας στο σύστημα ηλεκτρισμού

21

Υβριδική

Πράσινο υδρογόνο στην ενεργειακή μετάβαση

21

Υβριδική

Αντλίες θερμότητας στη πράσινη μετάβαση

21

Υβριδική

Έννοιες, πλαίσιο και πολιτικές για μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς

15

Εξ Αποστάσεως

 

Aναδυόμενες τεχνολογίες και δεξιότητες για ανάπτυξη πιο έξυπνων και πράσινων πόλεων

15

Υβριδική

Εισαγωγή στα κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

21

Υβριδική

Δικαιούχοι συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, είναι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

Στα προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα υλοποιηθούν αποκλειστικά για ανέργους, η ΑνΑΔ για κάθε άνεργο καταβάλλει επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης και επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων, το οποίο ανέρχεται σε €8 ανά ημέρα ή €12 ανά ημέρα για μετακίνηση πάνω από 25 χιλιόμετρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ.  Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν και να εγκριθούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν, επίσης, πληροφορίες από τον ανάδοχο της σύμβασης ως ακολούθως:

Ανάδοχος

Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ,

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τηλέφωνο επικοινωνίας

22892211

Ιστοσελίδα

www.pvtechnology.ucy.ac.cy

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]

Μέθοδος Κατάρτισης

Το πρακτικό μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης θα διεξάγεται στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λευκωσία.

 

23 Οκτωβρίου 2023